Om os

InvesteringsPleje blev stiftet i efteråret 2021, og vi er etableret med det formål at hjælpe velbemidlede investorer med at sikre en stabil og sikker investering af deres formue med positive, stabile og stærke afkast uden krav til egen indsats. Investeringskonceptet er som skræddersyet til den nuværende situation på finansmarkederne, hvor indestående i banker forrentes negativt, inflationen stiger kraftigt og aktiemarkedet er historisk højt prissat. Alt sammen risikable elementer, som risikerer at påføre dig tab og udvande din formue.

InvesteringsPleje er en alternativ investeringsfond, som faciliterer og drifter en sikker investering i attraktive, nybyggede danske boligudlejningsejendomme med et stabilt, positivt cash flow, potentiel upside og løbende udbyttebetalinger, uden at du, som investor, skal foretage dig andet end at deltage i den årlige generalforsamling.

Vi forestår drift, administration, udlejning og vedligehold af såvel investeringsejendommen som selskabet og du kan således læne dig tilbage og indkassere dine årlige afkast i niveauet 7-10 % tillagt en potentiel værdistigning på ejendommen ved exit, typisk 10 år fra erhvervelsen.

Sammen skaber vi noget større

Bag virksomheden står Rasmus Jensen, der i mere end 20 år har arbejdet i flere store pengeinstitutter, de seneste mange år med store erhvervs- og ejendomskunder samt ledelse. Rasmus har styr på drift af, og likviditet i, ejendomsinvesteringer, finansiering af ejendomme og gældspleje. Dette sikrer, at investor er i meget gode hænder på den finansielle side af forretningen. Den anden indehaver er Bo Lynge, som er udannet ejendomsmægler og har mere end 20 års erfaring som både privatboligmægler, investor, ejendomsudvikler og jordbesidder. Bo har bred og solid erfaring med alle facetter af investering i ejendomme og ejendomshandel.

Til sammen udgør ovennævnte et stærkt team, som har kompetencer i alle facetter ved ejendomsinvesteringer.